Valná hromada 2019

Vážení členové tenisového klubu!

V souladu s platnými stanovami klubu

svolávám řádné zasedání Valné hromady Tenisového klubu Hlučín,

která se uskuteční v pátek 22. února 2019 v 18.00 v klubovně našeho tenisového areálu.

Na tomto zasedání proběhnou volby členů výkonného výboru a kontrolní komise pro období 2019-2022.

Prezentace proběhne od 17.30 do 17.50 hod.

Občerstvení a teplo zajištěno.

S pozdravem a očekáváním Vaší účasti za výkonný výbor

Ing. Martin Kučera, předseda výkonného výboru

Prosím o potvrzení Vaší účasti nejlépe emailem na adresu mojmir.vesely@seznam.cz !