Valná hromada 2020

Vážení členové tenisového klubu!

V souladu s platnými stanovami klubu

svolávám řádné zasedání Valné hromady Tenisového klubu Hlučín,

která se uskuteční v pátek 21. února 2020 v 18.00 v klubovně našeho tenisového areálu.

Prezentace proběhne od 17.30 do 17.50 hod.

Občerstvení a teplo zajištěno.

S pozdravem a očekáváním Vaší účasti za výkonný výbor

Ing. Martin Kučera, předseda výkonného výboru

Prosím o potvrzení Vaší účasti, neúčasti, do pátku 14.února 2020

na e-mailovou adresu mojmir.vesely@seznam.cz !