Ceník

 

Příspěvky a ostatní platby lze platit převodem z účtu.

Účet TK Hlučín je veden u České spořitelny a.s. číslo účtu je 1843458399/0800

Do poznámky napište účel platby (příspěvek, brigáda, skříňka) a své jméno, popř. jména

 

EKONOMICKÁ PRAVIDLA NA ROK  2024

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY, BRIGÁDY
– členské příspěvky pro výdělečné členy……………………………………………………..2 000,- Kč + brigády
– členské příspěvky pro nevýdělečné členy (student do 26 let, důchodce)*….1 500,- Kč + brigády
– brigádnické hodiny…………………………………………………………………………………….10 hod/sezónu
– hodnota neodpracované brigádnické hodiny nad 10 let……………………………….120,- Kč/hod

– hodnota neodpracované brigádnické hodiny do 10 let…………………………………..60,- Kč/hod 

 

HODINOVÉ HRANÍ, PLATBY SPONZORŮ – letní sezóna
– platba pro nečlena za pronájem kurtu na 1 hod do 16:00…………..120,- Kč/hod
– platba pro nečlena za pronájem kurtu na 1 hod po 16:00…………..160,- Kč/hod

– platba pro nečlena za pronájem kurtu při hře se členem TK na 1 hod do 16:00…….60,- Kč/hod

– platba pro nečlena za pronájem kurtu při hře se členem TK na 1 hod po 16:00…….80,- Kč/hod

– pravidla pro platbu sponzora v minimální výši jsou nastavena takto:
pronájem kurtu 1x týdně na 1,5 hod do 16:00………………………….8 000 Kč/sezónu
pronájem kurtu 2x týdně na 1,5 hod do 16:00…………………………12 000 Kč/sezónu
pronájem kurtu 1x týdně na 1,5 hod po 16:00…………………………10 000 Kč/sezónu
pronájem kurtu 2x týdně na 1,5 hod po 16:00…………………………15 000 Kč/sezónu

OSTATNÍ POPLATKY
– celoroční pronájem šatní skříňky……………………………………………100,- Kč

BENEFITY A ÚLEVY

– každému závodnímu hráči uhradit startovné na oficiálním turnaji (dvouhra semifinále a výše, čtyřhra finále)

– osvobození od brigádnických povinností pro členy nad 70 let věku*

– osvobození od členských příspěvků pro členy nad 70 let věku*

– osvobození od členských příspěvků pro členy VV TK Hlučín

*Pro posuzování věku a stavu je pro tyto účely rozhodující věk k 1. lednu dotčeného roku.

PRONÁJEM HALY období leden – březen 2023    

Pondělí – pátek    

07:00 – 15:00……………….400 Kč/hod

13:00 – 18.00……………….400 Kč/hod  mládež

17:00 – 21.00………………..500 Kč/hod

21:00 – 22:00……………….400 Kč/hod

Sobota – neděle 

07:00 – 22:00……………..400 Kč/hod 

Hraní v hale pro měsíce duben+říjen 2024 …………200 Kč/hod

                                                             ………….120 Kč/hod mládež 

Hraní v hale s umělým osvětlením v období od 01/05 do 30/09 2024……….100 Kč/hod     

Kalkulace ceny pro zimní sezónu 2024/2025 bude provedena na základě výsledků hospodaření na středisku hala za zimní období 2023/2024 a predikce nákladů za energie, a to nejpozději do 15/09/2024 za podmínky, aby hospodaření střediska hala nebylo ztrátové.

V Hlučíně dne 23/02/2024, schváleno VH
za TK Hlučín
Ing. Martin Kučera
předseda TK Hlučín