Ceník

 

Příspěvky a ostatní platby lze platit převodem z účtu.

Účet TK Hlučín je veden u České spořitelny a.s. číslo účtu je 1843458399/0800

Do poznámky napište účel platby (příspěvek, brigáda, skříňka) a své jméno, popř. jména

 

EKONOMICKÁ PRAVIDLA NA ROK 2023

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY, BRIGÁDY

    • členské příspěvky pro výdělečné členy TK … 2 000,- Kč   + brigády
    • členské příspěvky pro nevýdělečné členy TK(student do 26 let, důchodce)* … 1 500,- Kč   + brigády
    • brigádnické hodiny ( nevztahuje se na členy starší 70 roků ) … 10 hod.
    • neodpracované brigádnické hodiny (10 hodin) … 1200,- Kč
    • hodnota neodpracované brigádnické hodiny  … 120,- Kč

HODINOVÉ HRANÍ, PLATBY SPONZORŮ

    • platba pro nečlena za pronájem kurtu na 1 hod. do 16 hod. … 120,- Kč
    • platba pro nečlena za pronájem kurtu na 1 hod. od 16 hod. … 160,- Kč
    • platba pro nečlena TK při hře se členem TK: ……na 1 hod. do 16:00 … 60,- Kč / 1. hod.

……………………………………………………………………………………………………..na 1 hod. od 16:00 … 80,- Kč / 1. hod.

(rezervace je možná maximálně na 2 hraní na 7 dní následujících po poslední rezervaci)

    • pravidla pro stanovení minimální výše sponzorského příspěvku při:
     pronájem kurtu 1x týdně na 1,5 hod do 16:00 hod……………………….8.000 Kč/sezónu
     pronájem kurtu 2x týdně na 1,5 hod do 16:00 hod……………………..12.000 Kč/sezónu
     pronájem kurtu 1x týdně na 1,5 hod od 16:00 hod……………………..10.000 Kč/sezónu
     pronájem kurtu 2x týdně na 1,5 hod od 16:00 hod……………………..15.000 Kč/sezónu

OSTATNÍ POPLATKY

    • celoroční pronájem skříňky …………………………………… 100,- Kč

BENEFITY A ÚLEVY

    • každému závodnímu hráči uhradit startovné na oficiálním turnaji (dvouhra semifinále a výše, čtyřhra finále)
    • každému závodnímu hráči uhradit startovné na okresních a vyšších přeborech
    • osvobození od brigádnických povinností členy nad 70 roků.
    • osvobození od členských příspěvků členy nad 70 roků věku.
    • osvobození od členských příspěvků členy VV TK Hlučín.

*Pro posuzování věku a stavu je pro tyto účely rozhodující věk k 1. lednu dotčeného roku.

PRONÁJEM HALY – leden až březen 2023

dopoledne, odpoledne do 18.00 a víkend –   400 Kč/1hod.

od 18.00 – 500 Kč/1hod.

od 21.00 – 400 Kč/1hod.

mládež TK Hlučín – 400Kč/1hod.

Hraní v hale pro měsíce duben+říjen 2023   ….. 200 Kč/hod ….. 120 Kč/hod mládež 

Hraní v hale s umělým osvětlením  v období od 01/05 do 30/09 2023 …….. 100 Kč/hod            

Kalkulace ceny pro zimní sezónu 2023/2024 bude provedena na základě výsledků hospodaření na středisku hala za zimní období 2022/2023 a predikce nákladů za energie, a to nejpozději do 15/09/2023 za podmínky, aby hospodaření střediska hala nebylo ztrátové.

V Hlučíně dne 17/02/2023, schváleno VH
za TK Hlučín
Ing. Martin Kučera
předseda TK Hlučín