Ceník

 

Příspěvky a ostatní platby lze platit převodem z účtu.

Účet TK Hlučín je veden u České spořitelny a.s. číslo účtu je 1843458399/0800

Do poznámky napište účel platby (příspěvek, brigáda, skříňka) a své jméno, popř. jména

 

EKONOMICKÁ PRAVIDLA NA ROK 2020

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY, BRIGÁDY

    • členské příspěvky pro výdělečné členy TK … 1 500,- Kč   + brigády
    • členské příspěvky pro nevýdělečné členy TK … 1000,- Kč   + brigády
    • členské příspěvky pro nové výdělečné členy TK … 2 500,- Kč   +  brigády
    • členské příspěvky pro nové nevýdělečné členy TK … 1 000,- Kč   +  brigády
    • brigádnické hodiny ( nevztahuje se na členy starší 70 roků ) … 10 hod.
    • neodpracované brigádnické hodiny (10 hodin) … 1200,- Kč
    • hodnota neodpracované brigádnické hodiny  … 120,- Kč

HODINOVÉ HRANÍ, PLATBY SPONZORŮ

    • platba pro nečlena za pronájem kurtu na 1 hod. do 16 hod. … 100,- Kč
    • platba pro nečlena za pronájem kurtu na 1 hod. od 16 hod. … 140,- Kč
    • platba pro nečlena TK při hře se členem TK:

………………………………………………………………………………………………..na 1 hod. do 16:00 … 50,- Kč / 1. hod.

………………………………………………………………………………………………..na 1 hod. od 16:00 … 70,- Kč / 1. hod.

(rezervace je možná maximálně na 2 hraní na 7 dní následujících po poslední rezervaci)

    • pravidla pro stanovení minimální výše sponzorského příspěvku při:
     pronájem kurtu 1x týdně na 1,5 hod do 16:00 hod……………………….2 700 Kč + 3 300 Kč = 6 000 Kč/sezónu
     pronájem kurtu 2x týdně na 1,5 hod do 16:00 hod……….2 700 Kč + 3 300 Kč + 3 000 Kč = 9 000 Kč/sezónu
     pronájem kurtu 1x týdně na 1,5 hod od 16:00 hod……………………….2 700 Kč + 5 300 Kč = 8 000 Kč/sezónu
     pronájem kurtu 2x týdně na 1,5 hod od 16:00 hod………..2 700 Kč + 5 300 Kč + 5 000 Kč = 13 000 Kč/sezónu

OSTATNÍ POPLATKY

    • jednorázová rezervace kurtu pro nečlena TK Hlučín …….. 20,- Kč
    • celoroční pronájem skříňky …………………………………… 100,- Kč

BENEFITY A ÚLEVY

    • každému závodnímu hráči uhradit startovné na oficiálním turnaji (dvouhra semifinále a výše, čtyřhra finále)
    • každému závodnímu hráči uhradit startovné na okresních a vyšších přeborech
    • osvobození od brigádnických povinností členy nad 70 roků.
    • osvobození od členských příspěvků členy nad 70 roků věku.
    • osvobození od členských příspěvků členy VV TK Hlučín.

V Hlučíně dne 21.2.2020, schváleno VH                                                        za TK Hlučín   Ing. Martin Kučera, předseda TK Hlučín