Historické fotografie

Karel KRUPA

MOMENTKY

DRUŽSTVA

1.MÁJ

KLUBOVNA

TÁBORÁK

TENISOVÁ ŠKOLA

TURNAJE

TURNAJ VETERÁNŮ

TURNAJ V CHUCHELNÉ

Limonádový JOE

Werner LIČKA