Valná hromada 2023

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2023

Vážení členové tenisového klubu!

V souladu s platnými stanovami klubu

svolávám řádnou valnou hromadu Tenisového klubu Hlučín,

která se uskuteční v pátek 17. února 2023 v 18.00 v klubovně našeho tenisového areálu.

Tato valná hromada je volební,

budeme volit výkonný výbor a revizní komisi na volební období 2023-2026.

Prezentace od 17.30 do 17.50 hod.

Občerstvení a teplo zajištěno.

S pozdravem a očekáváním Vaší účasti

Ing. Martin Kučera, předseda výkonného výboru TK Hlučín

Prosím členy TK Hlučín, aby potvrdili svoji účast nebo neúčast na valné hromadě,

do pátku 10.února 2023.   (je to z důvodů občerstvení)

mojmir.vesely@seznam.cz

Děkuji

Mojmír Veselý, člen výkonného výboru TK Hlučín