Výstavba haly

Dne 21.9.2020 byla v našem areálu zahájena výstavba přetlakovací haly.
Jedná se výstavbu samotné haly a další stavební úpravy.
Např. – nový umělý povrch na kurtu
– výstavba nové strojovny a skladu antuky
– přívod plynu
– napojení nové kanalizace
– výměna chodníků kolem celé budovy
Termín ukončení této stavby je předběžně naplánován na únor / březen 2021. Záleží na počasí a
dalších okolnostech.
O aktuálním stavu vás budeme informovat
Martin Kučera