Info klubu

Nyní už můžete platit příspěvky a ostatní platby  převodem z účtu.

Účet TK Hlučín je veden u České spořitelny a.s. číslo účtu je 1843458399/0800

Do poznámky napište účel platby (příspěvek, brigáda, skříňka) a své jméno, popř. jména.

další informace viz CENÍK

Za TK Hlučín Mojmír Veselý

TK_Hlučín_členská-základna_31.1.2023

stanovy TK Hlučín 2016