Valná hromada 2024

Vážení členové tenisového klubu!

V souladu s platnými stanovami klubu,

svolávám řádnou valnou hromadu Tenisového klubu Hlučín,

která se uskuteční v pátek 23. února 2024 v 18.00 v klubovně našeho tenisového areálu.

Prezentace od 17.30 do 17.50 hod.

Občerstvení a teplo zajištěno. 

S pozdravem a očekáváním Vaší účasti

Ing. Martin Kučera, předseda výkonného výboru TK Hlučín